Romania
Judetul Prahova
Comuna Surani
Nr. 2415/21.11.2008Anunt
In data de 25 noiembrie 2008, orele 10.00 va avea loc la sediul primariei Surani interviul pentru ocuparea functiei publice de conducere - secretar, prin transfer, conform art. 159 (5) din H.G.R. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carieiei functionarilor publici.


Primar
Marcela Cornea

......................................................................................................
......................................................................................................

Romania
Judetul Prahova
Comuna Surani
Nr. 2250/04.11.2008


Anunt
In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 611/04.06.2008 - Pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cap V - Mobhilitatea functionarilor publici, art. 149, se anunta ocuparea postului de secretar prin transfer la cerere.

Primar
Marcela Cornea


Fisiere