NUME SI PRENUME: GHEORGHE MARIAN LEONARD

ADRESA: Comuna Surani, sat Surani, judetul Prahova, cod postal 107545

TELEFON: 0735 180 976

E-MAIL: viceprimar@primariasurani.ro

CALIFICARI:
- 2008 – pana in prezent Viceprimar al comunei Surani, judetul Prahova
- 1996 – 2008 casier la Primaria comunei Surani, judetul Prahova
- 1992 – 1996 Profesor suplinitor Scoala Surani

STUDII:
- 2005 – 2007 - UPG - Facultatea de Litere si Stiinte , specializarea Administratie Publica Locala;
- 2002-2005 - Colegiul Universitar Campina, Administratie Publica
- 1992 - Liceul industrial nr.1, Ploiesti

LIMBI STRAINE :
- Franceza
- Rusa


Atributii vice primar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
a) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor public!, conform angajamentelor contractuale,
b) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,
d) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,
e) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,
f) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente
g) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.